Шлайфане на подове от бетон

Шлайфане на подове от бетон

Шлайфане на подове е работа, която изисква определена сръчност. И, разбира се, има своите особености и тънкости. Може да се направи по два начина – мокро и сухо. Мокрото шлайфане се прави при обработка на нееднакви повърхности или в помещения, където отделянето на прах е нежелателно, например, в жилища. Това е трудоемък процес, неудобен и за това често се налага смяна на абразивните сегменти. Това се налага не само от износването на сегментите, но и за това, че в хода на работа за постигане на желания резултат трябва да използва широк спектър от приставки, от най-големите и се завършва с най-малките.

Влажното шлайфане на подове се налага само в случаите, когато покритието има достатъчна дебелина, за да не се повреди пода при отнемане на повърхностния слой. Съществен недостатък е замърсяването, което се получава при работа и самия процес отнема много време.

Сухото шлайфане на подове е много по-ефективна технология, за разлика от мокрото. Абразивните диаманти и високооборотните машини, които се използват при тази технология, израняват повърхността бързо и ефективно. Образува се малко прах, но този проблем лесно се решава с прахосмукачка. За работата машините трябва да се избират според конкретните условия – необходима мощност и производителност, напрежението на тока в мрежата. За качествена работа и добри резултати се използват и специални приставки за обработка на ъглите.

Шлайфане на подове е необходимо за да се направи след това и полиране, което предава страхотен привлекателен вид на подовото покритие, истинска наслада за очите. За домакинята е голямо улеснение, защото поддръжката на такива подове е много лесна – почистват се само с влажно забърсване.

За да се улесни вашето справяне с вече замърсено покритие на под от бетон е добре да се обърнете към фирма, занимаваща се с такива дейности. В интернет ще откриете различни сайтове на фирми, които предлагат качествено шлайфане на подове, както и полирането им. Добре е да разгледате както технологията, която предлагат, така и техниката и инструментите, с които работят. Тази работа е много отговорна и зависи както от професионализма на работниците, така и от машините и инструментите, използване за нейното осъществяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *