Перисталтични помпи – за какво се използват

Перисталтични помпи – за какво се използват

Бавно оборотните перисталтични помпи намират приложение при преноса на вискозни, гъсти, абразивни и чувствителни към срязване флуиди. Последните могат да се срещнат в индустрията, така че този вид помпи е безценен за производството на бои, химически препарати, козметика, напитки и много други. Но нека разгледаме този продукт отблизо.

Различното на перисталтичните помпи е, че при тях няма челни уплътнения и клапани. Изпомпваните течности имат връзка само с вътрешната страна на маркуча на помпата. Вариантите, които работят на сухо, не се нуждаят от запълване на главата с лубрикант, който обикновено служи за смазка на маркуча. Маркучът на вашите перисталтични помпи се маже само веднъж с грес, като е притиснат от три тефлонови ролки по време на работния цикъл.
Що се касае до мокрите варианти на помпите, то те трябва да бъдат запълнени със специфичен лубрикант, който да смаже маркуча отвън. По този начин помпата осигурява по-голяма налягане от сухите модели. Налягането, което се предвижда за мокрия модел е до 15 bar.
Какви са плюсовете на конструкцията на помпите?

• Изпомпват работния флуид с повишено внимание;
• Имате опция да работят на сухо;
• Отсъстват клапи, клапани и уплътнения;
• Единствено маркуча контактува с работните флуиди;
• Елементарно изпомпване на абразивни и вискозни продукти;
• Здравина, устойчивост и надеждност;

Разбира се, положителните страни на перисталтични помпи, не свършват дотук. Огромното приложение, което намират в индустрията говори за техните стойности, така че едва ли има нужда да обясняваме по-подробно как тези съоръжения допринасят за по-добрата работа.

В обобщение
В интернет пространството можете да намерите детайлни характеристики за работата на перисталтичните помпи. В тази статия се постарахме да опишем най-основните им качества, така че да ги имате предвид. Множеството им предимства и възможността да работят, както на мокро, така и на сухо са в основата на техния успех и популярност сред потребителите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *