Защо трябва да има домоуправител

Защо трябва да има домоуправител

В големите жилищни сгради имат нужда от домоуправител. Това е човекът, който трябва да поеме отговорността за нормални условия на живот в съответния вход на сградата или за самата сграда. В тези сгради има много обща собственост, която трябва да се поддържа в добро състояние, за да се ползва от всички живущи. Към тази обща собственост са щранговете за топла и студена вода, канализационните щрангове, както и осветлението на стълбище, мазета и тавани. Освен това, ако е на централно отопление сградата често възникват проблеми и те също трябва да се разрешат за кратко време, за да има комфорт в жилищата.

Разбира се, тези всички проблеми не могат да се разрешат сами, както и от всеки собственик на жилище самостоятелно. Това налага да се назначи платен домоуправител или да се избере човек, който да се заеме с всички тези задачи. Изборът може да се направи на общо събрание на всички собственици, които да предложат най-подходящия според тях човек, който може да се справи с всичко това, а това са много и отговорни задачи. Така, че домоуправител трябва да има за да се разрешават всички тези задачи и да се поддържат нормални отношения между живущите в сградата.

Понякога е много трудно да се направи общо събрание и да се избере човек за тази длъжност. Проблем е, защото това е неплатена длъжност, а за да се поддържа реда в жилищната сграда е необходимо да се отделя значително време. Освен това са необходими и средства за да се поддържат всички общи части на комуникационните системи. Тези пари много трудно се събират от отделните собственици и това е една от причините трудно да се намери желаещ да бъде домоуправител.

Разбира се, има редица и така наречена „бумажни“ въпроси – водене на домовата книга, правене отчет на събраните и изхарчени средства, описване на всички платежни документи. Когато все пак бъде избран домоуправител, той трябва да има предвид, че наред с всичко останало, трябва да се поддържа и хигиена на общите помещения, стълбище, както и външен двор, ако има такъв. Да не забравяме, че собствениците са длъжни да чистят снега пред сградата – ето отново отговорност за домоуправителя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *