Голямата радост за семейството – кръщене

Голямата радост за семейството – кръщене

За всяко едно семейство подготвянето на кръщене за тяхното малко и скъпо дете е една голяма емоция и още по-голямо предизвикателство. Започват да се изготвят специални списъци с хората, които ще бъдат поканени на това кръщене. Понякога има разногласия за тях, понякога не, но всичко опира все пак и до бюджета на семейството.

В най-добрия случай кръстникът би могъл да заплати разходите по това кръщене, и главно таксата, която се взима в църквата, както също да се погрижи за украсата в нея, а ако е предвидено след това посещение на ресторант, то разноските се поемат от самото семейство, а в някои случаи и от кръстника. Необходимо е да се знае, че църквата е наложила и някои забрани във връзка с извършването на дадено кръщене, за които заинтересованите трябва предварително да се осведомят.

Иначе след като се съберат всички в църквата започва извършването на св. тайнство кръщение. Първо свещеникът чете молитви, след това кръстникът се отказва три пъти от дявола, и потвърждават пак три пъти, че приема Христос. Накрая пак кръстникът прочита Символа на вярата или Веруюто. Впоследствие се пристъпва към светия купел, над който свещеникът чете молитви и освещава водата и олиото. После потапя бебето (детето) три пъти във водата. В последствие кръстникът помазва кръщелника с олио по цялото тяло.

Свещеникът отрязва малко от косата на детето и му слага кръстът, подарен от кръстника. След това детето се облича в нови бели дрехи и заедно със свещеника и кръстника обикалят три пъти св. купел и накрая свещеникът пак прочита заключителни молитви за малкото ново християнче. На излизане от църквата обикновено се раздават някакви неща, които да останат за спомен от това кръщене, в повечето случаи това са бонбониери или някакви играчки, съответно за момче или момиче, в зависимост от това детето, което е кръщавано дали е било момче или момиче.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *