Складове под наем или за отговорно пазене

Складове под наем или за отговорно пазене

Наличните складови помещения ви карат да се замислите как ще ви бъде по-изгодно – да ги ползвате като помещения за отговорно пазене или складове под наем, или просто да ги продадете и да не се товарите с избора на по-печелившия вариант. Последният вариант е лесен и няма нужда от коментар.

Складове под наем е изгодно решение. За складови помещения винаги ще има търсене. Количеството на ежедневния стокооборот в света расте не с дни, а с часове и всички тези стоки и товари трябва някъде да се съхраняват. За това въпроса за складовете още дълго време ще бъде актуален.

Това на свой ред дава шанс на предприемачите да изградят свой бизнес със складовите помещения, а именно складове под наем.

Често, например, има ситуации, при които собственика използва само част от своите складови помещения. Останалите площи пустеят и съвсем не работят за получаване на печалба.

Да, тези излишни части могат да се продадат, но разумния собственик ще намери начин да получава печалба от тях.

Да се постигне това е лесно – да се дадат под наем свободните складови помещения. Така вие ще добавите печалба към своя бюджет. Освен това от вас ще отпадне постоянния ангажимент по поддръжката им – с това ще се заеме наемателя.

Трябва да се каже, че процеса отдаване на складове под наем не е сложен и малко се отличава от отдаването на други търговски недвижими имоти. Но, и тук както навсякъде, има някои нюанси. Ако не сте наясно с този процес, по-добре е да потърсите помощта на специализирана фирма. За щастие на пазара в наши дни има много.

И, така, може да се каже, че складове под наем е разумния ход. При това отпадат задълженията ви за техническо обслужване и вашите помещения започват да ви носят доход.

Давайки своите складови помещения под наем, собственикът снема от себе си много грижи и отговорности, а същевременно ще получава доход.

Отговорното пазене не е така лесно както отдаването под наем, но е икономически по-изгодно.

Искате бързи пари – продавайте. Искате пасивен доход – давайте под наем. Искате добър бизнес проект с възможно висок доход, тогава започвайте организацията на пълния процес във връзка с отговорното пазене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *