Автокаско – защита на МПС

Автокаско – защита на МПС

Автомобилите станаха незаменима част от живота на съвременния човек. В динамично развиващия се свят скоростта е необходима за всичко, включително и за пътуването. Непрекъснато се увеличава броя на МПС по нашите пътища, а с това и реалната опасност от пътно-транспортни произшествия. Много собственици имат сериозни проблеми след произшествие и единствената възможност да се избегнат или в краен случай да се сведат до минимум това е оформянето на доброволна застраховка Автокаско.

Застраховка Автокаско е възможност да се защити собствения автомобил и неговото оборудване. Тази застраховка може да се направи за всяко МПС, както и за ремаркета и полуремаркета.

Застрахователното покритие на Автокаско е за ПТП, пожар, кражба, природни бедствия (наводнение, градушка), както и злонамерени действия на трети лица. Всеки раздел на застраховката може да съдържа различни ситуации. За това е необходимо вие да прецените за какво ще застраховате вашето превозно средство. Някои застрахователни фирми предлагат и допълнителни застрахователни събития, като например, взрив.

При произшествие застрахователната компания изплаща обезщетение независимо кой е причина за настъпилото ПТП.

Оформянето на договора за застраховка Автокаско става по желание на клиента и след представяне на необходимите документи – лична карта, документ за собственост на превозното средство. Могат да се застраховат всички МПС, които имат българска регистрация.

Договорът се сключва за една година. Компенсацията на загубите по транспортното средство могат да се изплатят или да се ремонтира автомобила за смета на фирмата. Вместо ремонта вие имате право да получите компенсацията в платежни средства. Обърнете внимание и на срока за изплащане на обезщетението, посочен в договора. Не трябва да се забравят сроковете, определени в договора. Ако попаднете в някое застрахователно събитие на другия ден на изтеклата застраховка, вие няма да получите обезщетение.

Съвременният живот в големия град се отличава с голяма динамичност. Това е причина много хора да изпускат от погледа си маса незначителни моменти, които може да играят важна роля.

За да направите правилната застраховка Автокаско за вашия автомобил, посетете сайтовете на фирми, занимаващи се със застраховане. Разгледайте застрахователните събития, обезщетения и условия на застраховане. Така вие ще имате реална представа за застрахователната система и ще имате възможност да се ориентирате към подходящата фирма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *